Past Events

Vikas Yatra Bemetara
Vikash Yatra 2018 Stage-1

Start: 12/05/2018 End: 12/06/2018

Venue: Kura, Sambalpur, devkar, Kodwa, Devarbija, Kirki and Bemetara of Bemetara district