Close

Hospitals

Civil Hospital Saja

Civil Hospital Saja, Dist-Bemetara, Chhattisgarh

Community Health Center Berla

Community Health Center Berla, Dist-Bemetara, Chhattisgarh

Community Health Center Khandsara

Community Health Center Khandsara, Dist-Bemetara, Chhattisgarh

Community Health Center Nawagarh

Community Health Center Nawagarh, Dist-Bemetara, Chhattisgarh

Community Health Center Thankhamhariya

CHC Thankhamhariya, Dist-Bemetara, Chhattisgarh

District Hospital Bemetara

Singhouri, Dist Bemetara, Chhattisgarh-491335

Primary Health Center Anandgaon

Primary Health Center Anandgaon, Dist-Bemetara, Chhattisgarh

Primary Health Center Batar

Primary Health Center Batar, Dist-Bemetara, Chhattisgarh

Primary Health Center Chandanu

Primary Health Center Chandanu, Dist-Bemetara, Chhattisgarh

Primary Health Center Chhirha

Primary Health Center Chhirha, Dist-Bemetara, Chhattisgarh