ब्लॉकवाइज

जनसंख्या सांख्यिकी

विकासखण्ड का नाम जनपद पंचायत / नगरीय निकाय ग्रामीण/शहरी पुरुष महिला योग
बेमेतरा बेमेतरा (जनपद पंचायत) ग्रामीण 93712 93376 187088
बेमेतरा (नगर पालिका) शहरी 14280 14256 28536
  कुल: 107992 107632 215624
साजा साजा (जनपद पंचायत) ग्रामीण 85642 86307 171949
साजा (नगर पंचायत) शहरी 2566 2691 5257
देवकर (नगर पंचायत) शहरी 3173 3185 6358
परपोड़ी (नगर पंचायत) शहरी 1903 1838 3741
थानखम्हरिया (नगर पंचायत) शहरी 4222 4151 8373
  कुल: 97506 98172 195678
बेरला बेरला (जनपद पंचायत) ग्रामीण 90768 91443 182211
बेरला (नगर पंचायत) शहरी 2592 2573 5165
  कुल: 93360 94016 187376
नवागढ़ नवागढ़ (जनपद पंचायत) ग्रामीण 90246 89698 179944
नवागढ़ (नगर पंचायत) शहरी 5300 5241 10541
मारो (नगर पंचायत) शहरी 3246 3350 6596
  कुल: 98792 98289 197081
जिला बेमेतरा ग्रामीण 360368 360824 721192
शहरी 37282 37285 74567
कुल: 397650 398109 795759

सूचना पट्ट